Podczas kursu otworzyłam oczy i serce

Idąc na kurs „Nowe życie z Bogiem”, nie wiedziałam, czego się spodziewać. To, co dzięki kursowi zmieniło się w moim postrzeganiu Boga, ludzi, mnie samej – przeszło wszelkie oczekiwania. Podczas kursu otworzyłam oczy i serce na to, czego do tej pory nie chciałam albo nie umiałam zauważyć. Teraz wiem, że wszystko w życiu ma sens, że w życiu nie ma przypadków i że nie jestem pozostawiona sama sobie, bo Ktoś mnie kocha najszczerszą miłością mimo moich wad, bezradności i złych uczynków. Aby tego doświadczyć, trzeba tylko uwierzyć i zaufać w bezinteresowną miłość Boga. Mogę teraz z pełnym przekonaniem powiedzieć, że miłość Boga jest nieskończona i że mogę na Niego liczyć każdego dnia. Kurs oprócz poznania Boga, pozwolił mi lepiej poznać siebie, nauczył przebaczać i trwać w tym, co wierzę…

Natalia