Pokursowo czyli po kursie NŻzB ;-)

Kurs Nowe Życie z Bogiem, w piątek tj. 11 XII zaczęło 42 osoby, a zakończyło ok. 30. Jak to już jest tradycją najwięcej osób przyszło poprzez osobiste zaproszenie kogoś kto już był na kursie i gorąco polecał. Miłym zaskoczeniem dla nas było, że drugą liczebnie grupę tworzyły osoby, które o kursie dowiedziały się z plakatu lub ulotki.

Kurs Nowe Życie z Bogiem w Warszawie

W weekend 4-6 grudnia 2015 r. nasza wspólnota prowadziła Kurs Nowe Życie z Bogiem w Warszawie. W skład ekipy weszli: Madzia Szczygieł, Lidka Miś Nowak, Agnieszka i Piotr Moskalowie, Igor Draus oraz Anna Krępacka. Razem z nami głosił również  ks. Mirek Opiela MS, który od września jest pasterzem odrodzonej wspólnoty SNE Św. Filipa  w Warszawie.

Spotkanie Rady SNE Św. Filipa

Wezwani do wyjścia, by szukać” – pod takim hasłem przebiegła 14 XI 2015 r. w Krakowie Rada Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa, prowadzonej przez Księży Misjonarzy Saletynów.

  W Krakowie spotkali się duszpasterze i odpowiedzialni wspólnot Katolickiej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa z Mrągowa, Olsztyna, Rzeszowa, Warszawy i Krakowa, a także ze Słowacji. Zadaniami Rady Szkoły jest „rozwijanie ducha współodpowiedzialności za prowadzone dzieło ewangelizacji” a także weryfikacja dotychczasowego zaangażowania i aktualnych wezwań, które odpowiadają znakom czasu rozpoznawanym w nauczaniu Kościoła.

  „Wezwani do wyjścia, by szukać” – tak zatytułował swoją konferencję ks. Jacek Gorzelany MS – Dyrektor SNE św. Filipa. Oparł On swoją refleksję na Ewangelii św. Łukasza o pasterzu wychodzącym poszukiwać zagubionej owcy i kobiecie szukającej zgubionej drachmy. „Biblijnym celem poszukiwań zawsze jest Bóg. Człowiek szuka w życiu wielu rzeczy, ale jego największym pragnieniem – jeśli czasami nawet nieświadomym – jest zawsze Bóg” – podkreślił ks. Jacek i dodał, że człowiek może znaleźć Boga dlatego, że On jest pierwszym, który szuka człowieka.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

NzB_1015_12

Po kursie Nowe Życie z Bogiem

W dniach 23-25 X odbył się kurs ewangelizacyjny Nowe Życie z Bogiem, w którym uczestniczyło 18 osób,a  do „mety” dobiegło 15 osób z czego ogromnie się cieszymy. W skład ekipy weszli: Ks. Wiesław K., ks. Krzysztof K., Basia, Magdalena, Jadwiga z I wspólnoty i Grażyna, Agnieszka, Iza, Igor, Krzysztof Z. i Kasia M. z II wspólnoty. Jak zwykle był to czas wielkiej łaski dla nas wszystkich, gdzie Słowo Boże siane było w nasze serca. Niech teraz wyda dobre owoce!

NzB_1015_10

Ostatni kurs przed wakacjami

W dniach 15-17 maja w naszej parafii odbył się kurs Nowe Życie z Bogiem prowadzony przez nasze wspólnoty. Wzięło w nim udział 18 uczestników z różnych stron Polski. Kurs prowadziła 8 osobowa ekipa na czele z ks. Mirosławem i ks. Wiesławem. Cieszymy się z udziału tych, którzy już dawno byli w ekipie. 🙂

Dzięki Bożej łasce, doświadczaliśmy jak wielkim darem jest głoszenie Słowa Bożego i mogliśmy odkryć na nowo, „że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. Niech będzie chwała Panu za każdego człowieka, który przyjął prawdę o Bożej miłości do swojego serca i pozwolił się prowadzić Duchowi Świętemu. Niech Pan prowadzi każdego z uczestników i obdarza ich łaską wierności Słowu, a wszystkich zaangażowanych w kurs napełnia radością czerpaną z odkrywania jak dobrze jest być narzędziem w rękach Boga.

Marta

kurs_pawla_3_wersja_2_424x600

baner_maj2015